Priser

Vi vill att du ska slippa oroa dig för vad slutnotan kan bli, därför har vi fasta priser på de vanligaste uppdragen. Du kan titta i tabellerna på sidorna för de olika typerna av tjänster. Har du några frågor eller särskilda önskemål så tveka inte på att kontakta oss. Kontaktformulär och telefonnummer finns på kontaktsidan.

En startavgift tas alltid ut, även om vi inte kan åtgärda eventuella fel. I de fasta priserna ingår givetvis avgiften. Vid hembesök ingår att vi hämtar och lämnar din dator (eller annan enhet) och kopplar in den på sin plats igen, om den behöver följa med oss för åtgärd.

Där vi inte kan ange ett pris innan vi påbörjar ärendet så ger vi en preliminär kostnad baserad på uppskattad tidsåtgång. Skulle vi upptäcka att kostnaden går över den uppskattning vi har gett så kommer vi att kontakta dig för att rådgöra om detta. Det kan bero att det krävdes mer tid än vi kunde förutse, men också att vi upptäcker defekta delar eller andra fel som måste åtgärdas.

Vad Beskrivning Pris, inkl moms
Startavgift Motsvarar felsökning / de 30 första minuterna 295.-
Tillägg för hembesök lokalt Gäller inom Vårgårda tätort 125.-
Tillägg för hembesök Gäller utanför Vårgårda tätort 250 – 500.-
Kostnad 1 timme Debiteras per påbörjad 30 min-period 450.-